Akademik Faaliyetler

Öğrenmenin ulaşılabilir, esnek olması ve farklı biçimlerde sunulması gerektiğine inanıyor ve hedef kapsamında birçok öğretim uygulamasını dijital araçlar ve teknolojilerin kullanılmasıyla zenginleştirilip desteklemektedir.

 

STEM

STEM eğitimi; başta STEM ‘in baş harflerinden oluşan Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) gibi farklı disiplinlerin birlikte kullanmasını hedef alır. STEM laboratuvarında yapılan çalışmalar, öğrencilerin gruplar halinde özgün projeler üretmesini ve hazırladıkları projeleri günlük hayatta kullanabilen üretken bireyler haline gelmelerini amaçlar.
STEM yaklaşımı ile birlikte öğrencileri inovasyon yapabilen, problem çözebilen, günlük hayata eleştirel bir düşünceyle bakabilen bireyler haline gelmektedir.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ

Dore Eğitim Kurumlarında 9. Sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde TYT ve AYT başarısını arttırıcı çalışmalar yapılır. Bir öğrencinin başarılı bir TYT ve AYT hazırlık süreci geçirebilmesi ve performansını maksimum düzeyde kullanabilmesinin temellerinin okulda atıldığının bilincindeyiz. Okulda sağlam bir temel oluşturmadan, sadece dışarıdan alınacak desteklerle çok yüksek bir TYT ve AYT başarısı elde edilemez. Bu nedenle okulumuzda akademik öğretim kalitesinden ödün vermeden TYT ve AYT çalışmaları sürdürülür.

DENEME SINAVLARI

9. ve 10. Sınıflarda ayda bir TYT, 11. Sınıflarda on beş günde bir TYT, 12. Sınıflarda her hafta TYT(Temel Yeterlilik Testi)-AYT(Akademik Yeterlilik Testi) deneme sınavları uyguluyoruz. Deneme sınavlarımız; soru yapısı ve ölçme-değerlendirme şekliyle ÖSYM’nin uyguladığı sınavlar ile birebir paralellik gösteriyor ve isabetli, özgün sorulardan oluşuyor.

CHECK-UP SINAVI

Öğrencilere Modüllere Bölünmüş Dersler Belli bir akademik Takvim içerisinde anlatılır. Konu Arkasından Yapılan sınav sonucuna göre Tekrar Anlatım (1.2.3. Anlatım) Şeklinde Gerçekleşen Tekrar Çalışmasıdır. Gençlerin sınavlar sonuçlarında izlediği grafik değişimlerinin takibi de bire bir yapılmak ve kendileriyle paylaşılmaktadır.

WhatsApp chat