PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

 

DORE Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi güncel, modern psiko-dinamik kuramları baz alarak inşa edilmiştir. Misyon ve Vizyonumuz alışılagelmiş yöntemleri devre dışı bırakmış, ‘’Kendini Gerçekleştirme’’ ve ‘’Önleyici Rehberlik’’ ilkelerini benimsemiştir. Benimsediğimiz ilkeler ışığında amacımız; öncelikli olarak öğrencimizi tanımak, ilgi ve yeteneklerini keşfetme ve benliğini tanımada yol gösterici olmak, başarıya giden yoldaki dinlenme noktası olmak ve bu yolda karşılaştıkları engebeleri aşmalarına yardımcı olmak, kaygı ve başarısız olma korkusunu en aza indirgemek, motivasyonu sürekli olarak yüksek tutmaktır.

ÖĞRENCİLERİMİZİN;

 • Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Mesleki rehberlik ve kariyer planlama çalışmalarımız ile ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimizin akademik gelişimini rehber öğretmeni-danışman öğretmen-öğrenci-veli işbirliği içinde koordineli olarak takip etmek,
 • Kendilerini doğru ifade edebildikleri, diğer insanları anlayabildikleri bir ortam oluşturmak ve sağlıklı iletişim becerisi kazandırmak,
 • Özel, genel, ortak hedeflerimiz ve ihtiyaç duyulan alan ve konularda öğrenci, öğretmen ve velilerimize bilgilendirme broşürü hazırlamak, seminer düzenlemek.

ÇALIŞMALARIMIZ

KİŞİSEL REHBERLİK

Kişisel Rehberlik

  Kişisel Rehberlik
 • Öğrencilerimizin doğru davranış kalıpları ve farkındalık geliştirmesine destek olmak ve bunun takibini yapıyor olmak,
 • Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek olmak,
 • Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ile ilgili danışmanlık yapmak,
 • Kendi gücüne inanmış ve motive olmuş bir şekilde özgün değer sistemi oluşturmalarına katkıda bulunmak,
 • Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek yaşamın her alanında kullanabilecekleri problem çözme becerisi kazanmalarına yardımcı olmak.

MESLEKİ REHBERLİK

Meslek Rehberlik

  Meslek Rehberlik
 • Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek tercihi yapabilmeleri adına, çeşitli envanterler kullanarak ilgi ve yeteneklerini keşfetmek ve hedefe giden yolu çizmek,
 • Öğrencilerimizin eğitim öğretimdeki motivasyonuna katkıda bulunmak, üniversite havasını solumalarına imkân tanıyarak, girecekleri sınava yönelik azim ve kararlılık göstermelerine yardımcı olmak amacıyla üniversite gezileri düzenlemek,
 • Öğrencilerimizin tercih etmek istedikleri meslek dallarını belirleyip, zihinlerindeki tüm sorulara cevap bulmaları amacıyla okula meslek elemanı davet etmek,
 • Çeşitli envanter ve öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini baz alarak kariyer planlama çalışmaları yapmak,
 • Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (TYT-AYT-YDT) danışmanlığı ve sınav sonrası tercih çalışması yaparak öğrencilerimizin hedefledikleri programlara yerleşmelerini sağlamak,

EĞİTSEL REHBERLİK

Eğitsel Rehberlik
Eğitsel Rehberlik
 • Öğrencilerimizin hedefine ulaşması için öncelikli olarak verimli çalışma teknikleri, zaman etkili kullanma yöntemi, stres yönetimi, çalışma azmi ve disiplin anlayışını kazandırmak,
 • Akademik başarıyı arttırmak amacıyla, öğrencimizi rehber öğretmeni-danışman öğretmen-öğrenci-veli işbirliği içinde koordineli olarak takip etmek,
 • Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, kaygı gibi konularda psikolojik destek vermek.
 • Öğrencilerimizin akademik başarısını rehber öğretmen-danışman öğretmen-veli işbirliği içinde koordineli izleyerek, gerektiği durumlarda başarıyı arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Velilere Yönelik Rehberlik
Velilere Yönelik Rehberlik
 • Öğrencilerimizin psiko-sosyal gelişimsel özellikleri, akademik başarısı, tutum ve davranışları, öğretmen ve arkadaşlık ilişkileri, aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapmak,
 • Öğrencilerimizin gelişim süreçlerine uygun olarak, bilgilendirme amacıyla; ergenlik dönemi özellikleri, etkili iletişim, eğitim öğretim sistemi içinde yer alan konularla ilgili doküman hazırlamak.
 • Özel, genel, ortak hedeflerimiz ve ihtiyaç duyulan alan ve konularda öğrenci, öğretmen ve velilerimize bilgilendirme broşürü hazırlamak, seminerler düzenlemek. (Kriz yönetimi, zamanı etkili kullanma, sınav kaygısı vb.)
image
SEVAL KÜÇÜKALİ
REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKLOJİK DANIŞMAN

Merhaba, ben Doğru ve Rasyonel Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Seval KÜÇÜKALİ. Acıbadem Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunuyum. Şuanda da Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi bölümü yüksek lisans tez dönemindeyim.

Öğrenim hayatım boyunca ve sonrasında da alanım ile ilgili ulusal psikoloji kongrelerinde bulundum. Konferanslara, terapilere, workshoplara, test eğitimlerine, seminerlerine katılarak “Hedef, Özgüven ve Stres ‘’, ‘’Karar Verme & Kariyer Planlama’’, ‘’Zihinsel Yönetim Teknikleri’’, ‘’Liderlik ve Motivasyon’’, ‘’Yaratıcılık ve Yönetim Teknikleri’’, ‘’Hafıza Teknikleri ve Zihin Haritaları ile Kolay ve Kalıcı Öğrenme’’, ‘’Zaman Yönetimi’’, ‘’Profesyonel ve Sosyal Hayatta İlişki Yönetimi’’, ‘’Günlük Hayatta Duygu Düzenleme’’, ‘’İş, Özel Yaşam Dengesinde Psikolojik Momentum’’, ‘’Stres Yönetimi ve Motivasyon’’, ‘’Farkındalık ve Yaratıcı Düşünce’’, ‘’Gördüklerimiz Görmediklerimiz’’, ‘’Günlük Hayatta Duygu Düzenleme’’, ‘’Etkili Anlatım, Etkileme ve İletişim Sanatı’’, ‘’Beden Dili ve Diksiyon’’, ‘’Yeni Nesil İletişim ve Geleceğin Trendleri’’, ‘’İş Yaşamında Başarı ve Mutluluğun Sırrı: Kendin Ol’’, ‘’Cesaret Sahnede’’, ‘’Bir Değişim Öyküsü Psikoterapi’’, ‘’Çocukluk’’ gibi konulu eğitimler aldım.

Kariyerime; bilgimi, ilgimi, aldığım eğitimimi tecrübe etme yoluma DORE Eğitim Kurumları’nda devam etmekteyim. DORE Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi güncel, modern psikodinamik kuramları temel alarak inşa edilmiştir. Misyon ve vizyonumuz alışılagelmiş yöntemleri devre dışı bırakmış, ‘’Kendini Gerçekleştirme’’ ve ‘’Önleyici Rehberlik’’ ilkelerini benimsemiştir. Benimsediğimiz ilkeler ışığında amacımız; öğrencimizi tanımak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmede ve benliğini tanımada yol gösterici olmak, başarıya giden yoldaki dinlenme noktası olmak ve bu yolda karşılaştıkları engebeleri aşmalarına yardımcı olmak, kaygı ve başarısız olma korkusunu en aza indirgemek, motivasyonu sürekli olarak yüksek tutmaktır.

REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN