ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

image
AKIL VE ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ

Akıl ve zeka oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir addır. Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir. Zeka oyunları, çocukların algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştirmek  için kullanılabilir. Bunun için doğru materyaller ve doğru eğitmenler ile farklı öğrenme metotları göz önünde bulundurularak eğitim verildiğinde çocukların gelişmesi önemli derecede görülmektedir.

Öğrencilerimiz İçin Faydaları:

– Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi,
– Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması,
– Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme,
– Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme,
– Planlı hareket etme yetisi,
– Hızlı düşünme ve karar verme,
– Durumlar karşısında farklı çözüm yolları / Stratejileri geliştirebilme,
– Ekip çalışmasına yatkınlığın artması / Sosyal başarının artması,
– Akademik (sınav / ders) başarılarının artması gibi.

EĞİTİMİMİZ

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka- Akıl Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için öğrencilerin zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar.

YAPILACAK ETKİNLİKLER

Yıl boyunca her öğrenci düzeyine uygun oyunlar öğrenmektedir. Okulumuzda öğretilen bu oyunlar ile yaş gruplarına göre belli aralıklarla turnuvalar düzenlenmektedir. Bu turnuvalar da öğrencilerin kendilerine olan güveni artar. Zekâ oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden, kişilerin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini arttırır. Ve düzenlediğimiz bu turnuvalar öğrencilerde arkadaşlığı, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

image
BİLİM, FEN ve TEKNOLOJİ KULÜBÜ

Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübümüz; öğrencilerimizde merak duygusu, öğrenme isteği ve keşfetme mutluluğu uyandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz için faydalarına gelecek olursak: Kulüp faaliyetleriyle takım çalışması yapabilme, kendini ifade edebilme, proje yönetebilme becerilerini geliştirir.

Araştırma, hayal gücünü kullanma- geliştirme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma gibi alanlarda çalışma fırsatları verilir. Bilimsel düşünme aşamaları geliştirilir; çocuklar araştırmaya teşvik edilir.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize öncelikli olarak ders içerisinde temel kavramları öğretip, öğrenilen kavram ve olguların uygulamaya dökülmesiyle yaparak- yaşayarak öğrenme sağlanmaktadır. Yıl içerisinde Bilim Fen ve Teknoloji dahil, belirli gün ve haftalar için verimli ve etkili etkinlikler düzenleyerek yeteneklerini keşfetmelerini ve yaparak yaşayarak öğretmeyi amaçlıyoruz.

image
MASTER ENGLISH CLUB
  • İngilizceyi sevdirmek
  • Dil öğrenmeye teşvik etmek
  • Okuma,yazma,konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek
  • Okulumuzda İngilizce drama gösterileri yapmak
  • İngilizce konuşulan toplumların kültür özelliklerinin tanınmasını sağlamak
  • İngilizce olarak şiir ve kompozisyon yazma becerilerini geliştirmek
  • Konuşma odaklı interaktif çalışmalar yapmak
  • Senaryosu öğrenciler tarafından yazılan kısa filmler çekmek
  • Türk kültürünü çeşitli aktivitelerle İngilizce tanıtabilmektir.
image
ROBOTİK KODLAMA

Robotik Kulübümüzde Algoritma, Kodlama, Robotik, 3D Tasarım, 3D Printing Eğitimleri alır. Algoritma;bir problemin çözümü için gereken tüm işlemlerin mantıksal olarak sıralı bir şekilde ifade edilmesidir.

Bu kavram sadece programlama yada yazılım geliştirmek için değil; günlük hayattaki aktivitelerde ve çeşitli derslerde karşılaşılan sorunları çözmek için kullanılır.

Robotik; bu dersin amacı, Endüstri 4.0 ile dünyada giderek yaygınlaşan robotik kullanımına öğrencileri hazırlamaktır. Eğitimlerimizde Lego, Mindstorms ev3 Eğitim seti kullanılır. Ayrıca Arduino da öğretilir. 3D tasarım; Günümüzde her işin başı tasarımdır. Öğrenciler bu eğitimde tüm nesnelerde kullanılan 3 boyutlu modellemeyi ve ilgili yazılımları öğrenir.

image
KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Anlam olarak edebiyatı da içine alan kültür, bir millet açısından hayati öneme sahip bir unsurdur. Zira kendine ait sağlam bir kültürü olmayan ve kültürüne sahip çıkamayan milletlerin ayakta kalması çok güçtür. Bu türlü milletler çoğunlukla başka milletlerin sömürgesi olmaya mahkumdur.

İşte böylesine önemli kültürünüzü yaşatmanın en önemli aracı da edebiyattır. Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı edebiyat ürünleriyle ifade edip tarihe kaydederler. Sür, hikaye, deneme gibi edebi türlerde kabiliyeti olan öğrenciler, hangi türde kabiliyetli iseler kendilerini bu yönde geliştirme imkanı bulacaklar.

Kim bilir öylesine geliştirecekler ki onbeş-yirmi yıl sonrasının yazar ve şairleri buralardan yetişecektir. Bu kulüpteki öğrencilerimiz yapılacak gezi, gece ve yarışmalarda çok önemli görevler alıp kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır. Ayrıca şiir, hikaye, kompozisyon gibi dallarda yapılacak yarışmalarda önemli görevler üstleneceklerdir.​

Bu kulüp ile kültür ve edebiyatımıza katkı sağlayacağına inanmaktayız ve bu bilinci öğrencilerimize kazandırmak nihai hedefimiz olacaktır.

image
TİYATRO KULÜBÜ

Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro kulübü, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır. Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır.

Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır. Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Ayrıca masallarla, öykülerle; Türkiye ve dünya edebiyatından klasiklerle ilk tanışmalarını yaşayacaklardır

image
GEZİ KULÜBÜ

Doğru ve Rasyonel Eğitim Kurumları Gezi Kulübünün amacı; öğrencilerimizin öncelikle yakın çevrelerinden başlayarak ülkemizin güzelliklerini tanımalarıdır. Ülkemiz, ortak mirasa konu olan pek çok turistik değeri barındırmaktadır. Bu kulüpte öğrencilerimiz bu değerleri tanıyacak, fark edecek ve böylece sahip çıkmak için istek duyacaklardır.

 

Ülkemiz, inanç sağlık ve kültür turizmi açısından da çok zengin bir ülkedir. Kulüp öğrencilerimize bu anlamda farklı bakış açıları getirmeyi amaçlamıştır. İlimizin ve çevre illerin gezilip görülecek yerleri araştırılarak geziler yapılacaktır.

image
FELSEFE KULÜBÜ

 Doğru ve Rasyonel Eğitim Kurumları Gezi Kulübünün amacı; öğrencilerimizin öncelikle yakın çevrelerinden başlayarak ülkemizin güzelliklerini tanımalarıdır. Ülkemiz, ortak mirasa konu olan pek çok turistik değeri barındırmaktadır. Bu kulüpte öğrencilerimiz bu değerleri tanıyacak, fark edecek ve böylece sahip çıkmak için istek duyacaklardır.

Ülkemiz, inanç sağlık ve kültür turizmi açısından da çok zengin bir ülkedir. Kulüp öğrencilerimize bu anlamda farklı bakış açıları getirmeyi amaçlamıştır. İlimizin ve çevre illerin gezilip görülecek yerleri araştırılarak geziler yapılacaktır.

image
SPOR KULÜBÜ

DORE Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimizin sporu yaşam felsefesi olarak düşünmelerini ve akademik ve sosyal anlamda başarılı ve etkili bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Beden Eğitimi derslerinin yanı sıra spor kulübü faaliyetlerimizle, öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini destekliyor ve öğrencilerimizin azimli, disiplini, istikrarlı çalışmayı benimseyip takım çalışmalarına yatkın, hoşgörülü bireyler olmalarını hedefliyoruz.